Algemene Voorwaarden

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Doornsche Bierbrouwerij Thorhem. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Doornsche Bierbrouwerij Thorhem  is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel ervan te kopiëren.

MERKEN

Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Doornsche Bierbrouwerij Thorhem, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Doornsche Bierbrouwerij Thorhem  is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

AANSPRAKELIJKHEID

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de brouwerij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Doornsche Bierbrouwerij Thorhem aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, ter beschikking gestelde software of (on)bereikbaarheid van de site.

Het is niet toegestaan deze site te framen.

PRIVACY

Indien je vragen hebt, kun je ons een e-mail sturen, waarna een medewerker contact met je zal opnemen. We staan altijd open voor opmerkingen en suggesties.

Op een aantal plaatsen op deze website vragen wij om je gegevens. Uiteraard gaan wij heel
zorgvuldig om met de gegevens die je achterlaat. Ze worden opgenomen in een bestand dat voldoet
aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De gegevens worden gebruikt voor de volgende
doeleinden:

  • Om de website af te stemmen op je persoonlijke voorkeuren, zodat je niet bij ieder bezoek je gegevens opnieuw hoeft in te vullen,
  • Om contact met je op te nemen,
  • Voor statistische doeleinden.

Gegevens worden niet zonder je toestemming ter beschikking gesteld aan derden voor een ander doel dan het doel waarvoor je de gegevens hebt verstrekt. Onze werknemers en de deelnemende bedrijven zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Wie verwijderd wil worden uit het databestand, kan dit per e-mail kenbaar maken. In dat geval zullen de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Tevens bestaat de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien, te laten verwijderen, dan wel daarin wijzigingen aan te brengen, als deze niet juist of onvolledig zijn vermeld.